Rekrutacja 2018

Poniżej dostępne są raporty dotyczące rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w 2018 roku. Pokazują one, jakie szanse dostania się na studia mieli kandydaci w poprzednich latach.

Raporty zawierają informacje na temat selekcji na poszczególne kierunki studiów oraz statystyki dotyczące wyników rekrutacyjnych i maturalnych osób przyjętych na studia.

Raporty zostały przygotowane na podstawie danych pochodzących z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W trosce o ochronę danych osobowych badanych przy generowaniu raportów automatycznych przyjęto ograniczenie prezentacji wyników dla zbyt małych zbiorowości. Raporty dla programów studiów, na które zgłosiło się mniej niż 10 osób, nie są generowane. 

Dane zawarte w raportach można pobrać także w postaci pliku XLSX.

Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Historyczny

Instytut Archeologii
Archaeology (archeologia)
Archeologia

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Etnologia i antropologia kulturowa

Instytut Historii Sztuki
Historia sztuki

Instytut Historyczny
Historia
Historia i kultura Żydów

Instytut Muzykologii
Muzykologia

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Praca socjalna
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Socjologia stosowana i antropologia społeczna

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Nauczanie języków obcych, spec. główna: nauczanie języka angielskiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Nauczanie języków obcych, spec. główna: nauczanie języka francuskiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Nauczanie języków obcych, spec. główna: nauczanie języka niemieckiego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Ośrodek Studiów Amerykańskich