Statystyki rekrutacyjne

Poniżej dostępne są raporty dotyczące rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2017 i 2018. Pokazują one, jakie szanse dostania się na studia mieli kandydaci w poprzednich latach.

Raporty zawierają informacje na temat selekcji na poszczególne kierunki studiów oraz statystyki dotyczące wyników rekrutacyjnych i maturalnych osób przyjętych na studia.

Raporty zostały przygotowane na podstawie danych pochodzących z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W trosce o ochronę danych osobowych badanych przy generowaniu raportów automatycznych przyjęto ograniczenie prezentacji wyników dla zbyt małych zbiorowości. Raporty dla programów studiów, na które zgłosiło się mniej niż 10 osób, nie są generowane. 

Rekrutacja w roku 2017.

Rekrutacja w roku 2018.