Przydatne linki


Strona główna
Uniwersytetu Warszawskiego

 

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW
Tutaj znajdziesz więcej wyników badań dotyczących
różnych aspektów życia społeczności akademickiej UW

 

Strona Biura ds. Rekrutacji na UW
Tutaj znajdziesz aktualną ofertę studiów
oraz zasady i harmonogram rejestracji

 

Ogólnopolski system monitorowania
Ekonomicznych Losów Absolwentów
szkół wyższych

 

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.